Рефинансиране на кредити.Credico е платформа за банкови кредити.

Проверете дали отговаряте на условията. Изпратете искане за кредит онлайн и вижте отговора на Банката. Договорете си индивидуални условия. Напълно безплатно.

Кандидатствайте за кредит онлайн »

Страницата с резултати за потребителски кредитСлучаен резултат от скоринга за потребителски кредит

Съгласно въведените данни, Credico показва индивидуални условия за кредит на Банките.

  1. thumbnail Sosiete General Експресбанк
    Потребителски кредит
    лихва вноска еднокр. годишно разгл.
    10.25% 178.38 лв 2.80% 0.00% 0 лв

    **За кредит 7'000 лева, с анюитетни вноски, за 4 год., фиксиран лихвен % – 10.25% и с превод на заплата по сметка в банката, ГПР е 12.42% (с вкл. такси и застраховки).